tin tức ngành viên nén – biomass thế giới !

Trên 03 tháng 11 của năm nay đầu tiên trên thế giới xuất viên gỗ trao đổi sẽ mở tại cảng Rotterdam tại Hà Lan. Các liên doanh sẽ được phối hợp hoạt động của các cảng và sức mạnh Anh-Hà Lan và trao đổi khí – khi APX-Endex. Trong giai đoạn đầu tiên của sự phát triển, sự trao đổi sẽ cung cấp một thiết lập để giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn trong một môi trường minh bạch. Trong giai đoạn hai, dự kiến ​​cho năm 2012, các dịch vụ thanh toán bù trừ cũng sẽ được cung cấp cho các hợp đồng thiết lập các điều khoản của ba tháng, ba phần tư và ba năm dương lịch.

Mặc dù là một nhà sản xuất viên nén gỗsản xuất viên nén trấu cá nhân một hệ thống tiêu chuẩn hóa, hợp đồng nhiều tấn là không cần thiết, việc trao đổi mới là minh chứng cho tầm quan trọng ngày càng tăng của viên sinh khối.

Để bắt đầu xem hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ của chúng tôi trên Gỗ & sinh khối Viên sản xuất. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn cho những người cần trợ giúp trong việc điều hướng thế giới phức tạp của các nhà cung cấp nhà máy thức ăn viên. Mặc dù sản xuất thức ăn viên là một nguồn thay thế đơn giản và giá cả phải chăng năng lượng, những người thiếu kinh nghiệm thường phải đối mặt với những thách thức trong giai đoạn đầu. Tôi đã cung cấp hướng dẫn này để giúp bạn qua những vài trở ngại đầu tiên để bạn quá có thể được hưởng lợi từ sự độc lập năng lượng gia tăng đến từ làm thức ăn viên. – sản xuất viên nén trấu

A 90 ngày trở lại tiền bảo lãnh được đưa ra để đảm bảo sự hài lòng của bạn. Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với mua hàng của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một không có câu hỏi, hoàn trả 100%.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: